Eestis on tegutsemas üle 200 lastehoiu —
loome koos parema tuleviku!

Miks
liituda?

2023/2024 õppeaastal on Majandustegevuse registri andmetel antud tegutsemisluba 207-le lapsehoiule. Nendega on seotud veidi üle 5100 lapse. Ootame kõiki Eestis tegutsevaid lastehoide ühinema Eesti Lastehoidude Liiduga, mille ülesandeks on lastehoidude huvide ja jätkusuutlikkuse eest seismine. Teeme koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga uue Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu teemadel. Lisaks osaleme lapsehoidja kutsekomisjoni töös.

Oleme veendunud, et lastehoiud on Eesti alushariduse osa, aidates kaasa terve ja edasiviiva konkurentsi tekkimisele, pakkudes paindlikumat, eriilmelisemat ja kodusemat lapsehoiuteenust. Lastehoidude jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja ühtset ja kuuldavat häält, süsteemset lähenemist ja kokkuhoidvat liikmeskonda — astu liikmeks!

 • Esindada Eestis tegutsevaid lastehoide.
 • Osaleda riigi lapsehoiu- ja alushariduspoliitika väljatöötamisel.
 • Olla lastehoidudele toeks uue Alushariduse ja lapsehoiu seaduse rakendamisel ning ülemineku perioodil.
 • Panustada lastehoidude kvaliteedi tõstmisse, säilimisse ja jätkusuutlikkusse.
 • Tõsta ühiskonna teadlikkust kvaliteetse alushariduse tähtsusest.
 • Luua lapsevanemale võimalus valida enda ja oma lapse arengu jaoks sobivaim lasteasutus.
 • Toetada lastehoidudes professionaalsuse kasvu ja uuendusmeelsust lapsehoidmise valdkonnas.
 • Rääkida kaasa lapsehoidja kutse andmise korraldamisel.
 • Pakkuda oma liikmete kaasabil lastele eakohast, mitmekülgset ja teaduspõhisusel tuginevat alusharidust.
 • Oma tegevuses juhindub ELHL Eesti Vabariigi seadusandlusest, oma liikmete parimatest praktikatest ja oma põhikirjast.

Lastehoidude
liidu eesmärk
ja missioon

ASTU
LIIKMEKS

Liikmetasu

Makseviis

Registreerimise järgselt lisame lastehoiu nime oma liikmete nimekirja, mida kajastame ka kodulehel. Arve väljastame 10 tööpäeva jooksul.

05.01.2024 saatis ELHL omapoolsed muudatusettepanekud ja küsimused uue Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta HTMile.

08.12.2023 saatis Haridus- ja Teadusministeerium kooskõlastusringile uue Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu.

01.11.2023 osales ELHL juhatuse liige Mari Kummer ESTA hindamisseminaril, kus tutvustati lapsehoidja koolituse ja kutse andmise hindamispõhimõtteid.

Alates 01.10.2023 kuulub ELHLi juhatuse liige Mari Kummer ESTA Kutsekoja kutsekomisjoni, mis tegeleb lastehoidjatele kutsetunnistuste andmisega.

15.09.2023 toimus ELHL Üldkoosolek juhatuse liikme vahetamiseks.

10.03.2023 toimus MTÜ ELHL IV Üldkoosolek ja aruteluring „Lastehoidude tulevik Eestis“.

Alates 01.01.2023 kuulub ELHLi juhatuse liige Kristi Stahl ESTA Kutsekoja kutsekomisjoni, mis tegeleb lastehoidjatele kutsetunnistuste andmisega. 

06.05.2022 toimus MTÜ ELHL III Üldkoosolek.

15.06.2021 toimus MTÜ ELHL II Üldkoosolek.

Mai – Juuni 2021 osales Kristi Stahl Lastehoidude Liidu esindajana Haridus- ja Teadusministeeriumi töörühmas, mille eesmärgiks on välja töötada uus Alushariduse seadus. Eelnõu peaks esialgsete plaanide kohaselt jõustuma suvel 2022.

01.02.2021 arutati uue haridusministri Liina Kersnaga lastehoidude seisukohti uuele alusharidusseadusele ja Covid-19 kriisi mõjule lastehoidudes. Toodi välja lastehoidjate ja lasteaiaõpetajate eelisjärjekorras vaktsineerimise vajalikkus, mida veebruarist 2021 ka tegema asutakse.

19.01.2020 esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile Alushariduse seaduse eelnõu viimase versiooni kommentaarid.

18.06.2020 toimus MTÜ Eesti Lastehoidude Liit 1. Üldkoosolek: muuhulgas kinnitati liikmemaks, valiti juhatus ning tegevjuht.

11.03.2020 Allkirjastasid asutajaliikmed notaris ELHL-i põhikirja ja asutamislepingu.

28.02.2020 toimus ELHL asutajaliikmete koosolek, kus kinnitati liidu eesmärgid ja koostati põhikiri.

06.12.2019 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis lastehoidudele suunatud infopäev.

Oluline
info

Asutaja-
liikmed

 • Pisipõnni Lastehoid
 • Mõmsiku Lastehoid
 • Lastehoid Mürakarud
 • Triibu&Liine Lastehoid
 • Babywatch Lastehoid
 • Kullakalli Lastehoid
 • Jänkupesa Lastehoid
 • Helde Puu Lastehoid
 • Emily Mängutuba
 • Veski Lastehoiuselts
 • Naerupalli Lastehoid
 • Väike Päike Lasteklubi
 • Lastehoiud Loomelind
 • Väikese Hipi Lastehoid
 • Kelmiküla Lastehoid
 • Lastehoid Nupsik
 • Pikaliiva Lastehoid
 • Põnnila Lastehoid
 • Maria Maja Lastehoid
 • 7 Kassi Lastehoid
 • Lastehoid Elsa ja Gusti juures
 • Jussi Lastehoid
 • Montessori Perekeskus
 • Mesimummu Lastehoid
 • Saku Sofi Lastekeskus

Liikmed